top of page
f3deb8fe-dcdc-440e-a75e-cf92b0e524aa.jpg

Altıntaş KVKK Danışmanlık, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinde gerçekleştirilen KVKK Farkındalık Eğitimine konuk oldu.

21.09.2019 tarihinde SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinde gerçekleştirilen KVKK Farkındalık Eğitiminde konuşan Av. Kerim ALTINTAŞ kişisel verilerin işlenmesinde yararlanılan teknolojilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden kullanılması gerektiğini belirtti. Yalnızca teknolojik sistemlerin kullanımına dikkat edilmesinin yeterli olmayacağını ifade eden ALTINTAŞ, kanunun getirmiş olduğu birçok yükümlülüğün bulunduğu ve bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

c42dda6b-6599-4a96-9a61-1f34082aea88.jpg

Av. Sena DALAZ; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, Kurul’un çalışma prensiplerini, kanunun uygulanmasındaki Kurul görüşlerini ve Kurulca yayınlanan rehberleri; KVK Kurul kararları ışığında katılımcılara aktardı.

İşletme sahipleri dışında dernekler ve vakıflar gibi birçok kurum ve kuruluşun da kanun kapsamında yükümlülüğü bulunduğuna değinen DALAZ, kanunundaki her maddenin aslında çok köklü düzenlemeler içerdiğini ve getirilen yükümlülüklerin yanlış yorumlanması halinde ağır yaptırımlara sebep olabileceğini belirtti.

bottom of page