top of page

İlgili Kişi Başvuru Formu

Sayın İlgili,

Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. Kişisel verileri işlenen kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK’nın 11. maddesi kapsamında belirli  haklar tanınmıştır.

“KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "İlgili Kişi Başvuru Formu"​ sayfasından ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre noter aracılığı ile yazılı olarak, Abide-i Hürriyet Cad.No:158 Biz Cevahir İş Merkezi Kat:1 Şişli İstanbul Turkey Danışmanlığımız adresine iletebilirsiniz. “

bottom of page