top of page

KVKK Denetim Danışmanlığı

KVKK Denetim Danışmanlığı

6698 Sayılı Kanun işletmelerin bundan sonraki tüm süreçlerini revize edilmesini gerektiren bir Kanun olduğundan, güncel kurul kararları ve/veya işletme faaliyetlerinde değişiklik olması halinde mevcut uygulamaların da sürekli revize edilmesi gerektiğinden Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak işletmelerin uyum süreçlerini kontrol etmek adına düzenli aralıklarla denetlemeler gerçekleştirmekteyiz. Bu denetlemeler sonucu hazırladığımız raporlar ve tutanaklar kapsamında eksik ve yanlış uygulamaların tespit edilmesi ve giderilmesi ile işletmenin uyum sürecini tamamlamış olduğu zannı ile yaşanması muhtemel mağduriyetlerin vuku bulmamasını engellemekteyiz.

​Danışmanlığımızın yapmış olduğu denetim ile işletmelerce alınan KVKK Uyum Süreci Hizmetlerine ilişkin; Kanunun yanlış yorumlanması, güncel KVK Kurul kararlarının takip edilmemesi, işletmelerin faaliyetlerinde değişikliklerin olması gibi sebepler ile işletmenin KVKK karşısındaki mevcut durumunun denetim hizmetimiz kapsamında ortaya çıkarılmasını ve iyileştirilmesini sağlamaktayız. 


Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak, Denetim Hizmetimizin KVKK Uyum Süreci Hizmetimizden ayrı olarak talep edilmesi halinde sadece KVKK Uyum Süreci Denetim Hizmeti seçeneğini de işletmelere sunmaktayız. 

bottom of page