top of page

KVKK Envanter Hazırlama Danışmanlığı 

KVKK Envanter Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti

KVKK uzman ekibimizin üstün bilgi birikimi ve deneyimleri ile veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak departman faaliyetlerine göre; kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen kişisel verilerin türünü, işlenme amacını ve hukuki sebebini, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza süresini, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubunu, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini detaylandırarak hazırladığı dokümana kişisel veri envanteri denilmektedir. 

Envanter hazırlama zorunluluğu; tüm işletmeleri ve kurumları kapsayan ve KVKK Uyum Sürecinin en kilit noktasını oluşturan bir zorunluluktur. Kanun kapsamındaki diğer tüm yükümlülükler yerine getirilirken işletmenin kişisel veri envanteri temel alınarak yerine getirilmesi gerektiğinden; her işletmenin eksiksiz ve doğru bir kişisel veri envanterine sahip olması hayatî bir önem arz etmektedir. 


İşletmelerin envanterleri hazırlanırken işletme sahiplerinin dikkat etmesi gereken husus; her işletme için matbu bir kişisel veri envanteri olamayacağıdır. İşlenen her kişisel veri için “işletmenin faaliyetine göre” terzi usulü yasal mevzuat taraması yapılması ve her verinin neden işlendiğine ilişkin hukuki alt yapının oluşturulması gerekmektedir.
KVKK Envanter Hazırlama Danışmanlığı Hizmetimiz, KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı Hizmetimizin kapsamında olup talebiniz halinde ayrı olarak da sunulabilmektedir.

bottom of page