top of page

Kurumlarda KVKK Farkındalık Eğitimi

Kurumlarda KVKK Farkındalık Eğitimi


​Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen düzenlemeler ile Kanunun günlük hayattaki uygulamaları hakkında işletmeler, üniversiteler, dernek/vakıflar, odalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi farklı kurum ve kuruluşlarda Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak farkındalık eğitimleri gerçekleştirmekteyiz. 

KVKK uzmanlarımız katılımıyla gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimleri ile; 6698 sayılı KVKK Kapsamında Yer Alan Kavramlar, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları, İlgili Kişi Başvuruları, Verilerin İşlenme Süreçleri, Alınması Gereken Önlemler, Verilerin Silinmesi- Yok Edilmesi- Anonim Hale Getirilmesi, Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması, VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt Süreci, Yükümlülüklere uyulmaması halinde KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında öngörülen cezalar başta olmak üzere kanunun getirmiş olduğu düzenlemelere ve uygulamalara dair bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

bottom of page