top of page

KVKK İnsan Kaynakları Revizyonu Danışmanlığı

KVKK İnsan Kaynakları Revizyonu Danışmanlığı

Altıntaş KVKK Danışmanlık, işletmeniz ve çalışanlarınız arasında akdedilen belirli/belirsiz iş sözleşmeleri, gizlilik taahhütnameleri, zimmet tutanakları, işyeri disiplin yönetmeliği, görev tanımları, çalışan aydınlatma bildirimleri ve açık rızaları gibi İK sürecine dair tüm hukuki metinlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Veri sorumlusu olan işletmenizin, İş Kanunu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı dokümanları hazırlamakta olup işletmenizin karşılaşabileceği yaptırımları minimuma indirmektedir. 

KVKK İnsan Kaynakları Revizyonu Danışmanlığı Hizmeti, KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı Hizmeti kapsamında olup talebiniz halinde ayrı olarak da sunulabilmektedir.

bottom of page