top of page

Şirketin Ticari Bilgileri ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hükmün incelenmesinde;

Katılan firmanın satış planlama departmanında raporlama ve analiz uzmanı olarak çalışan mağdur … ve tanık …‘a yardımcı olması için işe alınan ve raporların hazırlanma ve güncellenme sürecinde adı geçen mağdurun bilgisayarından faydalanmasına izin verilen sanık …‘un izinli olduğu dönemde, sanığın kullanımına tahsis edilen firmaya ait bilgisayardaki günlük raporlara ihtiyaç duyulması nedeniyle bu raporlara erişim sağlamak için sanıktan izin alınıp şifresi temin edilerek açılan bilgisayarda araştırma yapıldığı sırada, firmaya ait detaylı mali durum raporları, aylık kanal bazında bayiler, ihracaat, ulusal zincir mağazalar, aylık cirolar, hangi ürünlerin satıldığı, ne kadar iade alındığı, yüzde kaç karlılıkla satış yapıldığı, marketlerden alınan ciro primleri, promosyon detay bilgileri, gider kalemlerinin cirolara dağıtılıp karlılığa etkileri, büyük firmalara yapılan üretimler ve buna ilişkin üretim maliyetleri, satış fiyatları arasındaki giderler düşüldükten sonraki net kar durumları ve benzeri bilgiler içeren bilgisayar dosyaları ile mağdur …‘e ait olup onun bilgisi dışında kopyalanan fotoğrafların kayıtlı olduğunun fark edilmesi üzerine katılan vekilinin şikayetine istinaden başlatılan adli soruşturma sonunda sanığın katılan firmaya ve mağdura yönelik zincirleme şekilde kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Mağdur … tarafından hükmün temyiz edilmemesi nedeniyle katılan vekilinin temyiz istemi ile sınırlı olarak yapılan incelemede:

Katılan firmaya ait şikayete konu belgeler, hukuka aykırı olarak kaydedilen gerçek kişiye ait kişisel veriler olarak kabul edilemeyeceği gibi, bilgisayar teknolojileri bölümü mezunu olduğunu beyan eden sanığın, mağdurun tatilde olduğu ve kendisine verilen işi yapmak için mağdura ait bilgisayarı kullandığı sırada, bilgisayarın çok ağır çalıştığını ve virüslü dosya bulunduğunu fark etmesinden dolayı işini daha hızlı ve eksiksiz tamamlamak amacıyla, söz konusu belgeleri, içeriğine bakmaksızın, kendi kullanımına tahsis edilen firmaya ait bilgisayara aktardığına dair savunmasının aksine, bu belgeleri hukuka aykırı olarak ele geçirdiğine, yaydığına, yetkisiz kişilere verdiğine veya ifşa ettiğine dair mahkumiyetine yeter, her türlü derecede şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil de bulunmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi - Karar : 2016/12769).

bottom of page