top of page

KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Veri sorumlusu tarafından, bir şirketin çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme örneklerinde veri sorumlusu
tarafından, işveren iletişim adresi kısmına şirketin adresinin yazılması gerekirken, Kanunun 5 inci maddesinde sayılan
kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın şirket adına sürecin yönetiminden sorumlu kişinin (ilgili
kişi) ev adresinin yazılması nedeniyle,
Kurul tarafından Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri güvenliğini sağlayamayan veri sorumlusu hakkında
Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

bottom of page