top of page

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA

MECRALARINDA PAYLAŞILMASI

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer
alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün
başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel
nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş olduğu dikkate alınarak, Kurulca
yapılan resen inceleme neticesinde;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edemeyen veri sorumlusu hakkında
Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

bottom of page