top of page

KURUMSAL E-POSTA HİZMETİNİN, GOOGLE (GMAİL) ÜZERİNDEN YİNE AYNI UZANTIYA SAHİP OLARAK
KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 31/05/2019 TARİHLİ

VE 2019/157 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 31/05/2019
Karar No : 2019/157
Konu Özeti
: Kurumsal e-posta hizmetinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp
kullanılamayacağı ilişkin başvuru hakkında

 
Veri sorumlusunun ücretsiz bir kurumsal e-posta hizmeti sunan açık kaynak kodlu Zimbra aracılığıyla …... uzantılı
kurumsal e-posta adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı
hususunda Kurumumuz görüşlerini talep eden yazısının incelenmesi neticesinde Kurul tarafından,


 Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-
postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, böyle
bir durumda kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu uygulamayı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9
uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmesine;


 “Server”ları yurt dışında bulunan veri sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen saklama hizmetlerinin
de Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

bottom of page