top of page

VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KANUNDA BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE İLGİLİ KİŞİYE CEVAP

VERİLMEMESİ

İlgili kişinin veri sorumlusuna Kanunun 11 nci maddesinde sayılan hakları kapsamında başvuruda bulunmasına
rağmen veri sorumlusunun süresinde ilgili kişiye cevap vermemesi üzerine;
Kurul tarafından veri sorumlusunun ilgili kişiye Kanunun 11 inci maddesi kapsamında talep ettiği hususlarla ilgili
olarak, Kanunun 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde cevap
vermesi, aksi takdirde Kanunun 18 inci maddesi uyarınca hakkında idari yaptırım uygulanacağı hususunda veri
sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

bottom of page