top of page

İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin silinmesi hususundan talebini
yerine getirmemesi üzerine;
Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca işlediği kişisel verileri 10 yıl boyunca muhafaza etmesi zorunluluğu
bulunduğundan, Kurul tarafından aktif olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 4 üncü maddesinde yer
verilen genel ilkelere uygun olarak saklama amacı dışında işlenmemesi gerektiği yönünde veri sorumlusunun
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

bottom of page