Tebliğler

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

10 Mart 2018

10 Mart 2018

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ