top of page

KVKK Uyum

Grubu Eğitimi

KVKK Uyum Grubu Eğitimi Danışmanlığı


​Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan yükümlülüklerden biri de işletmelerin çalışanlarına KVKK uyum süreci ve aşamaları hakkında eğitim gerçekleştirmeleri gerekliliğidir. İşbu eğitimi işletmelerde her departman yetkilisinin katılımı ile oluşturduğumuz KVKK Uyum Grubu’na yönelik gerçekleştiriyor olsak da talep halinde tüm çalışanların da eğitilmesine ilişkin seçenek hizmet sunabilmekteyiz.  

6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar, veri sorumlusu ve veri işleyenin sorumlulukları, aydınlatma bildirimi ve açık rıza alma yükümlülüğü, ilgili kişi başvuruları ile kurul talepleri, verilerin işlenme süreçleri ile alınması gereken önlemler, verilerin silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi, envanter hazırlanması, verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılması, VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt Süreci, yükümlülüklere uyulmaması halinde karşılaşıla bilinecek ceza-i müeyyideler başta olmak üzere KVKK uyum sürecine dair tüm aşamalar ve süreç yönetimi hakkında eğitimler gerçekleştirmekteyiz.

bottom of page