top of page

KVKK Uyum Süreci 

Danışmanlığı Hizmeti

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı Hizmeti

Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak, işletmelerin hukuki ve idari yükümlülüklerine ilişkin KVKK Uyumlarının gerçekleştirilmesinde “işletmeye özgü terzi usulü hizmet” sunarak işletmelerin KVKK uyumluluklarını aşama aşama ilerleyerek gerçekleştirmekteyiz. KVKK Uyum Süreci her zaman devam ettirilmesi, güncelliğinin korunması ve işletme faaliyetlerinin değişimine göre sürecin revize edilmesi gerektiğinden öncelikle işletmeyi analiz ederek başlamakta ve hizmetin bitimini takip eden süreçte de işletmelerin KVKK Uyumlarını devam ettirebilmesi adına işletme içerisinde oluşturduğumuz KVKK Uyum Grubu Ekibini eğitmekteyiz.  KVKK Uyum Sürecinin gerçekleştirilmesi hizmetinde tüm aşamaları, oluşturulan KVKK Uyum Grubu Ekibi ile birlikte gerçekleştiriyor ve yine uyum grubu ile birlikte işletmenin denetlenmesi; denetimde görülen aksaklıkların giderilmesi ile hizmetimizi sonlandırmaktayız.

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı Hizmetimizde; işletmelerin veri işleme faaliyetleri tespit edilerek faaliyetlerine uygun kişisel veri envanteri hazırlanması, eğitimlerin verilmesi, kayıt ve bildirim yükümlülüğünün bulunması halinde VERBİS Kayıt ve Bildiriminin gerçekleştirilmesi, çalışanların eğitilmesi, aydınlatma yükümlülüklerinin doğru zamanlarda ve KVKK’ya uygun olarak yerine getirilmesi, gerektiğinde alınacak açık rıza metinlerinin hazırlanması, İK süreçlerinin revize edilmesi, işletme dışı gerçekleştirilen ticari ilişkilerin revize edilmesi, gerekli politika ve prosedürlerin hazırlanması, ilgili kişi başvurusu yönetiminin sağlanması, fiziki ve internet sitesi gibi işletmenin sahip olduğu farklı alanların KVKK’ya uygun hale getirilmesi, işletme içi çalışan sirkülasyonlarına karşı yeni çalışanların eğitilmesinin sağlanması, gerçekleştirilen eğitimler öncesi ve sonrası ekiplerin farkındalıklarının ölçülmesi ve rapora bağlanması ve işletmenin KVKK uyumluluğu denetiminin yapılması gibi birçok hizmeti bir arada sağlamaktayız.

bottom of page