top of page

Yönetici KVKK Eğitimi

Kişisel verilerin korunması kanunundan doğan yükümlülükler ve işletmelerin kanuna uyum sürecindeki aşamalara dair işletme yöneticilerine eğitim programları düzenlemekteyiz. KVKK uzmanlarımız ile bilişim ve insan kaynakları meslek mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz eğitimimizde; 6698 sayılı KVKK Kapsamında Yer Alan Kavramlar, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları – İlgili Kişi Başvuruları, Verilerin İşlenme Süreçleri- Alınması Gereken Önlemler, VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt Süreci, Yükümlülüklere uyulmaması halinde KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında öngörülen cezalar başta olmak üzere KVKK uyum sürecine dair tüm aşamalar ve süreç hakkında işletme yöneticileri bilgilendirmekteyiz.

bottom of page